..:SAPLASTIC.JSC:.. Chuyên nghiệp trong nghành sản xuất bao bì nhựa mềm cao cấp, bao bì màng ghép phức hợp
CBTT BB họp, Nghị quyết HĐQT
CBTT BB họp, Nghị quyết HĐQT Công ty CP Bao bì nhựa Sài Gòn ngày 22/02/2016
Báo Cáo Tài Chính Quý 4 - 2015
Công Ty CP Bao Bì Nhựa Sài Gòn công bố Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2015
Báo cáo tình hình quản trị năm 2015
Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn công bố thông tin
SPP: Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 16
CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Ngày 25/11/2015, Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn đã  nhận Giấy Chứng nhận đang ký chứng khoán do Trung...
Tổng Giám đốc Saplastic nhận giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc
Thành đoàn, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM, Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM cứ 02 năm một lần lại...