Chiến lược marketting - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Chiến lược marketting

pdf   print   Email

Trên cơ sở chiến lược sản phẩm, quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất được hoạch định đúng đắn và thực hiện với hiệu quả cao, nhằm toàn dụng các nguồn lực giới hạn, mặt khác mục tiêu chất lượng ổn định và tối đa hóa lợi nhuận được thực hiện song hành, đối phó một cách linh hoạt với các thách thức từ môi trường kinh doanh.

Để đạt mục tiêu, cùng với việc xây dựng và áp dụng đồng bộ 2 hệ thống ISO, các chương trình công nghệ đã được hoạch định và thực hiện xuyên suốt, từng bước điều chỉnh, cải tiến, thường xuyên nâng cao tính hiệu quả của mọi hoạt động.

Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 792,912
Top