Sứ mệnh - Tầm nhìn - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Sứ mệnh - Tầm nhìn

pdf   print   Email

Sứ mệnh: Góp phần chủ yếu thúc đẩy sự phát triển bền vững và khẳng định của thương hiệu bao bì Việt Nam trên thị trường Khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

Tầm nhìn (2010 -2030): Xây dựng Saplastic JSC trở thành một tập đoàn nhựa đa ngành lớn mạnh và tự chủ về kinh tế, trên cơ sở phát triển bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường thiên nhiên và lợi ích xã hội.

Chiến lược tổng thể (2010 – 2015):

  1. Phát triển bền vững: bằng việc duy trì tốc độ mức tăng trưởng bình quân 35% mỗi năm, ổn định vị trí trong tốp 5 đầu ngành.
  2. Định vị thương hiệu sản phẩm: hoạch định chiến lược marketing năng động, phù hợp với nguồn lực Công ty, cơ cấu và cơ cấu lại các dòng sản phẩm theo quy hoạch tối ưu, nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận và đóng góp cho cộng đồng. - Xây dựng và phát triển văn hóa Saplastic trên nền tảng nguồn nhân lực năng động và sáng tạo,; xây dựng tác phong chuyên nghiệp vì lợi ích khách hàng trên hết ; xây dựng tư tưởng quản trị tiên tiến trong cộng đồng cán bộ - công nhân Saplastic.
  3. Tăng cường tự chủ tài chính:
  • Cải tiến liên tục với mong muốn chất lượng cao, giá thành hạ.
  • Đầu tư thích hợp cho các chương trình R&D, thúc đẩy nghiên cứu và phát minh công nghệ nhằn nâng cao năng lực sản xuất, tạo bước tiến đột phá về chất lượng sản phẩm. 
  • Củng cố khối liên kết dọc Nhà cung cấp – Tổ chức – Khách hàng, hợp tác chặt chẽ trong việc chuyển giao công nghệ mới từ các nguyên vật liệu được tăng cường tính năng giảm độc hại và hỗ trợ khách hàng tối đa hóa năng suất và ổn định chất lượng sản phẩm.
  • Áp dụng Lean production nhằm loại bỏ các lãng phí, hợp lý hóa quy trình sản xuất, ngăn ngừa sai lỗi ngay từ đầu.
  • Vận dụng các hệ thống quản trị tiên tiến, tạo môi trường thuận lợi cho việc kiện toàn nguồn nhân lực, mời gọi nhân tài, gia tăng hiệu quả và hiệu suất các quá trình hoạt động trong chuỗi giá trị của Saplastic.
Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 792,910
Top