Tổng Giám đốc Saplastic nhận giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Tổng Giám đốc Saplastic nhận giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc

pdf   print   Email

Thành đoàn, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM, Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM cứ 02 năm một lần lại phát động giải thưởng Doanh Nhân Trẻ xuất sắc TP.HCM, với mục đích ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của thế hệ Doanh nhân trẻ trong sự phát triển kinh tế của TP.HCM cũng như cả nước. Năm nay, vào ngày 01/10/2010 tại Trung Tâm Hội Nghị White Palace Tiến sỉ Khoa Học Dương Quốc Thái, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn (SAPLASTIC), vinh dự tái đón nhận giải Doanh Nhân Trẻ Xuất Sắc TP.HCM.”

Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 1,420,950
Top