Ghép Khô (Dry Laminating) - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Ghép Khô (Dry Laminating)

pdf   print   Email

Máy Ghép có Dung môi : ProDoing (Taiwan – 2003)

  • Công suất trung bình : 100m/phút
  • Sản lượng trung bình : 220tấn/tháng

Máy Ghép không Dung môi : Dolci Ex. (Italy – 2008)

  • Công suất trung bình : 350m/phút
  • Sản lượng trung bình : 700 tấn/tháng
Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 792,888
Top