Tráng Ghép (Extrusion Laminating) - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Tráng Ghép (Extrusion Laminating)

pdf   print   Email

Máy Ghép đơn: Shin Han (Korea - 2003)

  • Công suất trung bình : 100m/phút
  • Sản lượng trung bình : Màng tráng đơn 20-30µ : 220 tấn/tháng ; Màng tráng phức 20-30µ :650 tấn/tháng

Máy Tandem: Axis Plas (Taiwan - 2008)

  • Công suất trung bình : 120m/phút x 3 = 360mét
  • Sản lượng trung bình : Màng tráng đơn 20-30µ : 250 tấn/tháng ;Màng tráng phức 20-30µ : 650 tấn/tháng
Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 792,856
Top