Thổi Màng Kép (Co-Extrusion blown film) - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Thổi Màng Kép (Co-Extrusion blown film)

pdf   print   Email

Máy Thổi 3 lớp: Dolci Extrusion (Italy – 2008)

  • Công suất trung bình: 70m/phút
  • Sản lượng: Màng dầy 60µ : 265 tấn/tháng ; Màng dầy 30µ : 185 tấn/tháng
Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 792,844
Top