Máy in - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Máy in

pdf   print   Email
  1. Máy In 7 Màu : Chia Chang (Taiwan - 2003)
  2. Máy In 9 Màu : Huitong (RP China- 2008)
  • Công suất trung bình: 170m/phút
  • Sản lượng : Màng dầy 20µ : 123 tấn/tháng ; Màng dầy 30µ : 185 tấn/tháng
Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 792,916
Top