Nhân viên ISO - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Nhân viên ISO

pdf   print   Email

Mô tả công việc:

- Duy trì và cải tiến hoạt động của tất cả các hệ thống quản lý hiện hành;

- Theo dõi các biên bản sự việc để cập nhật hoặc viết mới tài liệu cho phù hợp với hệ thống quản lý;

- Tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý ISO, HACCP, SA, OHSAS..;

- Theo dõi, đánh giá, rà soát các hành động khắc phục, phòng ngừa của các bộ phận;

- Kiểm tra các vấn đề liên quan đến hệ thống xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn quy định về vệ sinh môi trường...;

- Các công việc khác sẽ được trao đổi chi tiết hơn trong buổi phỏng vấn.

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin việc.

- Sơ Yếu Lý Lịch (2 Bản công chứng).

- CMND (sao y chứng thực - 2 bản)

- Giấy Khám Sức Khỏe.

- Hộ Khẩu.

- Hạn nộp ngày: 10/08/2017.

- Liên hệ:

Điện thoại: 028.38162765 - 110.

Email: thanh.hcns@saplastic.com.vn.

 

Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 953,017
Top