Định hướng chiến lược - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Sứ mệnh - Tầm nhìn

Sứ mệnh: Góp phần chủ yếu thúc đẩy sự phát triển bền vững và khẳng định của thương hiệu bao bì Việt Nam trên thị trường Khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

Mục tiêu chiến lược giai đoạn 2008-2015

 Mục tiêu về sản phẩm: Ngay từ ngày thành lập, SAPLASTIC đã đề ra phương châm "Chất lượng sản phẩm sự trân trọng nhất của một doanh nghiệp" cho quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Công ty định hướng chiến lược sản xuất những sản phẩm cao cấp trong lĩnh vực bao bì nhựa, lấy chất lượng sản phẩm làm trung tâm và lấy công nghệ hiện đại làm nền tảng cho sự phát triển.

Chiến lược marketting

Trên cơ sở chiến lược sản phẩm, quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất được hoạch định đúng đắn và thực hiện với hiệu quả cao, nhằm toàn dụng các nguồn lực giới hạn, mặt khác mục tiêu chất lượng ổn định và tối đa hóa lợi nhuận được thực hiện song hành, đối phó một cách linh hoạt với các thách thức từ môi trường kinh doanh.

Chiến lược về công nghệ

Công nghệ toàn diện: Nỗ lực đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng về kỹ thuật, bảo quản vệ sinh an toàn thực phẩm, tính chất cơ lý, độ cản khí và hơi nước của bao bì, chuẩn mực ổn định về chất lượng. Đối với nhu cầu thị trường bao gói thực phẩm, SAPLASTIC thỏa mãn yêu cầu chất lượng của khách hàng, nhất là các yêu cầu hợp lý về các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 1,522,668
Top