Báo cáo tài chính - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Báo cáo tài chính quý 1-2014 và giải trình chênh lệch

Quý Cổ đông vui lòng Download / Xem file :  "Báo cáo tài chính quý 01 năm 2014. Download : Tại Đây

Báo cáo tài chính quý 03 năm 2013 và Giải Trình Chênh Lệnh Lợi Nhuận

Quý Cổ đông vui lòng Download / Xem file "Báo cáo tài chính quý 03 năm 2013" và "Giải Trình Chênh Lệnh Lợi Nhuận" Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn. Download file : Tại Đây

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013 đã soát xét

Quý Cổ đông vui lòng Download / Xem file Click : Tại Đây

Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 662,425
Top