Tin tức cho cổ đông/Các tin về cổ phiếu SPP - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên.

- Thông báo ngày giao dịch đầu tiên.

 

Chấp thuận niêm yết SL cổ phiếu 7.631.289 cổ phiếu

- Chấp thuận niêm yết SL cổ phiếu 7.631.289 cổ phiếu

CBTT thay đổi SL cổ phiếu đang lưu hành & Báo cáo KQ giao dịch CP quỹ

- CBTT thay đổi SL cổ phiếu đang lưu hành 

- Báo cáo KQ giao dịch CP quỹ

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung và CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

 

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung.

- CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành.

 

Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 792,802
Top