Tin tức cho cổ đông/Các tin về cổ phiếu SPP - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2009

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2009

Thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2009

Tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu cổ phiếu CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (MCK: SPP) như sau:

Ngày giao dịch chính thức của Cổ phiếu SPP

Ngày 25/9/2008, Cổ phiếu của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn chính thức giao dịch tại TTGDCK Hà Nội với những nội dung sau

Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài gòn (Saplastic.JSC):

Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 647,713
Top