Tin tức cho cổ đông/Các tin về cổ phiếu SPP - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2009 (tỷ lệ 10%)

Saplastic trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 như sau:Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn, Mã chứng khoán: SPP

Thông báo: Giao dịch CP của cổ đông nội bộ và người có liên quan

Người có liên quan đến ông Dương Quốc Thái - thành viên HĐQT kiêm TGĐ :đăng ký mua 100.000 cổ phiếu.

Thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2008

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa sài gòn (Saplastic.JSC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng trả Cổ tức năm 2008 như sau:

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2009

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2009

Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 792,807
Top