Máy móc thiết bị - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Máy in

Máy In 7 Màu : Chia Chang (Taiwan - 2003) Máy In 9 Màu : Huitong (RP China- 2008) Công suất trung bình: 170m/phút Sản lượng Màng dầy 20µ : 123 tấn/tháng ; Màng dầy 30µ : 185 tấn/tháng

Thổi Màng Kép (Co-Extrusion blown film)

Máy Thổi 3 lớp: Dolci Extrusion (Italy – 2008) Công suất trung bình: 70m/phút Sản lượng: Màng dầy 60µ : 265 tấn/tháng ; Màng dầy 30µ : 185 tấn/tháng

Tráng Ghép (Extrusion Laminating)

Máy Ghép đơn: Shin Han (Korea - 2003) Công suất trung bình : 100m/phút , Sản lượng trung bình : Màng tráng đơn 20-30µ : 220 tấn/tháng ; Màng tráng phức 20-30µ :650 tấn/tháng - Máy Tandem : Axis Plas (Taiwan -2008) Công suất trung bình : 120m/phút x 3 = 360mét.  Sản lượng trung bình : Màng tráng đơn 20-30µ : 250 tấn/tháng ; Màng tráng phức 20-30µ : 650 tấn/tháng

Ghép Khô (Dry Laminating)

Máy Ghép có Dung môi : ProDoing (Taiwan – 2003) Công suất trung bình : 100m/phút Sản lượng trung bình : 220tấn/tháng - Máy Ghép không Dung môi : Dolci Ex. (Italy – 2008) Công suất trung bình : 350m/phút Sản lượng trung bình : 700 tấn/tháng 

Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 1,522,627
Top