Máy móc thiết bị - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Máy Chia cuộn

Hai máy Chia Shin Han (Korea –2003) Công suất : 350m/phút Sản lượng TB : 150.000m/ngày - Hai máy ProDoing (Taiwan – 2008) - Bốn máy ProDoing (Taiwan – 2009) Công suất : 300m/phút Sản lượng TB : 130.000m/ngày - Máy Chia III : (China – 2008) - Máy Chia VI : (China – 2008) Công suất : 150m/phút Sản lượng TB : 100.000m/ngày ...

Máy Làm túi (thành phẩm)

Hai máy Shanghai (China –2001) : Làm Túi 3 biên, Túi đứng, Túi zipper, Công suất : 120 túi /phút, Sản lượng TB: 14.000.000 túi/tháng. Bốn máy Shanghai (China –2005): Làm Túi xếp hông, Công suất : 65 túi /phút,Sản lượng TB: 12.000.000 túi/tháng

Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 792,902
Top