Tuyển dụng - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Tuyển dụng: Giám đốc Kinh doanh

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (Saplastic.JSC) chuyên sản xuất, thiết kế và in các loại sản phẩm bao bì màng ghép phức hợp cao cấp, có uy tín chất lượng trong những năm qua. Do nhu cầu mở rộng sản xuất và phát triển kinh doanh, Saplastic cần tuyển dụng:

Tuyển dụng: Trường phòng Kinh doanh

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (Saplastic.JSC) chuyên thiết kế, sản xuất và in các loại sản phẩm bao bì màng ghép phức hợp cao cấp, có uy tín chất lượng trong những năm qua. Do nhu cầu mở rộng sản xuất và phát triển kinh doanh, Saplastic cần tuyển dụng:

Tuyển dụng: Chuyên viên Thiết kế

 Với mô hình tổ chức hiện đại, năng lực tài chính - công nghệ phát triển vượt bậc và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn cần tuyển ứng viên cho vị trí làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuyển dụng: Giám đốc Tài chính

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (Saplastic.JSC) chuyên thiết kế, sản xuất và in các loại sản phẩm bao bì màng ghép phức hợp cao cấp, có uy tín chất lượng trong những năm qua. Do nhu cầu mở rộng sản xuất và phát triển kinh doanh, Saplastic cần tuyển dụng

Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 952,961
Top